Strona główna Strona główna

Stare opracowania

Edwarda Szałapaka

Stare opracowania Stare opracowania
Ostatnie opracowania Ostatnie opracowania
Rysunki Rysunki
Odznaki i medale Odznaki i medale
O autorze O autorze
Ciekawe strony Ciekawe strony

    Po długim okresie praktyki myśliwskiej i żmudnego gromadzenia materiałów źródłowych powstały liczne opracowania autorstwa Edwarda Szałapaka. W ich treści - uwzględniając intencje łowieckich aktów normatywnych - wychodził poza sformułowania tam zawarte i skupiał uwagę na etyczno-obyczajowej otoczce życia łowieckiego.

     Uważał, że troska o dorobek kulturalny wypracowany przez dawnych i współczesnych myśliwych jest naszym obowiązkiem. Aby powinności sprostać, trzeba dorobek poznawać, popularyzować, wykorzystywać i w miarę możliwości wzbogacać nowymi wartościami.

    Artykuły do prasy 

    Tematyka wielu pisanych przez niego artykułów mieści się w orbicie jego łowieckich zainteresowań. Poruszał problemy związane z tradycyjną obyczajowością i zwyczajami łowieckimi. Największą liczbę artykułów umieścił w warszawskim miesięczniku "Łowiec Polski", w tym (1996-1997) dziewięcioodcinkowy cykl zatytułowany: Ile magii i przesądów w myślistwie? W latach 1998-2000 zamieścił jedenastoodcinkowy cykl pod nadtytułem Tradycja i kultura łowiecka w ogólnopolskim miesięczniku "Brać Łowiecka". Współpracował ponadto z periodykami regionalnymi, np. "Echem Puszczy Kurpiowskiej", "Łowcem Galicyjskim", "Łowcem Świętokrzyskim".

    Wydawnictwa zwarte

Prawość łowiecka Prawość łowiecka.

   Wyd. AR we Wrocławiu. Wrocław 1991. Pozycja książkowa w księgarniach wyczerpana.

 

  Tu na 124-ch stronach autor przedstawił zbiór zasad i norm postępowania, którymi powinien się kierować prawdziwy, czyli prawy myśliwy. Sformułował 124 tezy, do których dołączył odautorskie komentarze. Przedstawianą treść ujął w trzy rozdziały. Pierwszy jest krótkim zestawieniem istotnych dla myśliwego cech osobistych i walorów moralnych. Dwa kolejne rozdziały dotyczą postaw i zachowania się myśliwego na polowaniach oraz poza polowaniami.

 

Mity i przesądy myśliwskie Mity i przesądy myśliwskie.

 

  Wyd. Przedsiębiorstwo Zagraniczne TESCO. Warszawa 1991, s. 212. Pozycja książkowa w księgarniach wyczerpana.

 

    W nowoczesnym łowiectwie znajduje się sporo miejsca na szacunek dla tradycji. Dlatego w tej książce autor zamieścił treści umożliwiające poznanie dawnych i współczesnych zabobonnych wierzeń oraz przesądnych praktyk myśliwskich. Niekoniecznie w celu ich naśladowania, lecz dlatego, iż głębsze poznanie korzeni łowiectwa, chociażby wyrastały one z nieracjonalnie uformowanej gleby, mocniej wiąże myśliwych z generalną ideą łowiectwa: zbliżenia się do przyrody i poszanowania jej praw.

 

Opisanie łowówOpisanie łowów, godnych obyczajów myśliwskich i przekazu tradycji.

 

   Wyd. AR we Wrocławiu. Wrocław 1992, s. 174. Ksiażka była później rozprowadzana przez wydawnictwo AMIA. Obecnie wydawnictwo AMIA (reprezentowane jako osoba: Mirosława Tomana Bohuszewicz) utraciło prawa do rozpowszechniania książek Edwarda Szałapaka. Umowa z tym wydawnictwem została zerwana w dniu 29 października 2013. Pozycja książkowa w księgarniach wyczerpana.

 

    Zgodnie z tytułem autor omawia tradycyjną otoczkę myślistwa, czyli wykonywania polowań. Problematyka obyczajów i zwyczajów myśliwskich została tu przedstawiona na przykładach polowań, których przebieg posłużył za kanwę i pretekst do szerszego rozwinięcia tematu. W części pierwszej szczegółowo opisano zbiorowe polowanie leśne, w drugiej - inne polowania zbiorowe oraz polowania w pojedynkę.

    Poruszaną problematykę ilustruje 158 rysunków, a mniej znane terminy myśliwskie objaśnia wielostronicowy słowniczek.

 

Tradycje i zwyczaje w kole łowieckimTradycje i zwyczaje w kole łowieckim.

   Wyd. Oficyna Wydawnicza ALMA-PRESS. Warszawa 1994, s. 335. Pozycja książkowa w księgarniach wyczerpana.

   Jest to ostatnia pozycja trzyczęściowej całości obejmującej problematykę obyczajowości i zwyczajów myśliwskich. Pierwsze dwie części noszą tytuły: "Prawość łowiecka" i "Opisanie łowów...". W tej pozycji głównym obiektem zainteresowania było postępowanie myśliwych i zwyczaje stosowane w życiu łowieckim, znajdujące swoje odbicie w codziennej działalności kół łowieckich. Opisano zatem tradycyjne obyczaje i zwyczaje łowieckie stosowane poza polowaniami. Autor postarał się wyliczyć, opisać lub przedstawić obrazowo wzory zachowań poszczególnych myśliwych i braci łowieckiej w różnych sytuacjach życia społecznego, rodzinnego, towarzyskiego i publicznego wraz z ich uwarunkowaniami.

Całość zilustrowano 76-ma rysunkami, a łatwe dotarcie do interesujących Czytelnika fragmentów zapewnia szczegółowy skorowidz rzeczowy.

 

Słownik myśliwskiSłownik myśliwski.

 

    Wyd. Książkowe LINIA. Warszawa 1995, s.164. Pozycja książkowa w księgarniach wyczerpana.

 

   Słownictwo zawarte w tej niewielkiej książeczce unaoczniło istnienie odrębnej mowy myśliwych przyczyniającej się znakomicie do ukształtowania oblicza łowiectwa jako zajęcia przenikniętego kulturą. Pielęgnowanie myśliwskiego języka, środowiskowego piśmiennictwa, malarstwa i grafiki o motywach łowieckich może skutecznie zahamować narastanie opinii o łowiectwie jako prozaicznym procederze gospodarczym.

    Wydany słownik zawiera ponad dwa tysiące trzysta haseł ułożonych alfabetycznie. Myśliwi używają znacznie większej liczby swoiście łowieckich wyrazów i frazeologizmów, lecz ze względu na niewielki format książeczki i w celu zachowania poręczności w korzystaniu, autor pominął niektóre terminy pospolicie stosowane i powszechnie zrozumiałe.

 

   Powyższe wydawnictwa zwarte są już praktycznie wyczerpane. Przejdź na kolejną stronę aby przejrzeć listę wydawnictw, które aktualnie można dostać w księgarniach, antykwariatach lub sklepach myśliwskich.

Poprzednia strona Początek strony Następna strona